บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 


ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอยกเว้นภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับปีภาษี 2566 เพียงแค่ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอยกเว้นภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับปีภาษี 2566 เพียงแค่ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอยกเว้นภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับปีภาษี 2566 เพียงแค่ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome เเละ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์ดูเเลลูกค้าโทร. 1283
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีเมล CustomerCare.THLife@Chubb.com
V.2.2.3